Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας

Μετακομίσεις

Πραγματοποιούμε ολοκληρωμένες ιδιωτικές μετακομίσεις, από την προετοιμασία και συσκευασία της οικοσκευής και τη μεταφορά της, μέχρι και την τοποθέτησή της στον τελικό προορισμό και την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Συσκευασία

Συσκευασία οικοσκευής, μικρών και μεγάλων αντικειμένων και εύθραυστων, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση για την εύκολη, απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό σας και το ξεπακετάρισμα και την εγκατάσταση τους.

Διεθνείς μετακομίσεις

Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση – συσκευασία της οικοσκευής σας από πόρτα σε πόρτα σε όλη την Ευρώπη, θαλασσίως, οδικώς ή αεροπορικώς. Παρέχουμε αποθήκευση και ασφαλιστική κάλυψη της οικοσκευής σας καθ’ όλη τη μετακόμιση.